σαλικός νόμος

(Νομ.). Νόμος των Σαλίων Φράγκων (5ος-6ος μ.Χ. αι.). Μια από τις διατάξεις του (άρθρ. 59), που αποκλείει τις γυναίκες από την κληρονομιά των οικογενειακών κτημάτων, πέρασε από το ιδιωτικό στο δημόσιο δίκαιο και υιοθετήθηκε ευρύτατα, κυρίως μετά το 14o αι., για τη ρύθμιση της διαδοχής των βασιλιάδων και των πριγκίπων. Ίσχυσε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και ουσιαστικά και στην Ελλάδα σε όλα τα συντάγματα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαλικός — ή, ό, Ν [Σάλιοι (ΙΙ)] αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στους Σαλίους Φράγκους, ομάδα φύλων τής Κάτω Γερμανίας (α. «σαλικός νόμος» ποινικός και δικονομικός κώδικας τών Σαλίων Φράγκων, ο σπουδαιότερος από όλους τους τευτονικούς κώδικες νόμων, που… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.